[1]
O. Mujezinović, A. Karišik, D. Prljača, M. Dautbašić, S. Ivojević, and K. Zahirović, “Zdravstveno stanje šuma na području Spomenika prirode ‘Skakavac’”, RŠF, vol. 52, no. 2, Dec. 2022.