[1]
S. Kunovac, M. . Bašić, K. . Starogorčić, and E. . Šatrović, “Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona”, RŠF, vol. 47, no. 2, pp. 1–18, Dec. 2017.