[1]
B. . Balić, A. . Ibrahimspahić, A. . Lojo, and A. . Avdagić, “Izbor matematičkih modela za grafički utvrđene bonitetne krive za jelu u raznodobnim sastojinama u Bosni i Hercegovini ”, RŠF, vol. 47, no. 2, pp. 49–59, Dec. 2017.