[1]
A. Tahirović and N. Bašić, “Sadržaj fenola i antioksidacijski kapacitet lišća i grančica Viscum album sa različitih domaćina drveća”, RŠF, vol. 47, no. 2, pp. 93–104, Dec. 2017.