[1]
Ćemal . Višnjić, B. . Balić, S. . Vojniković, F. . Mekić, and A. . Uzunović, “Strukturne karakteristike, dinamika i teksturni razvoj prašume Ravna vala na Bjelašnici”, RŠF, vol. 45, no. 2, pp. 100–112, Dec. 2015.