Lojo, A., B. Balić, M. . Bajrić, A. Dunđer, and M. Hočevar. “DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 38, no. 1, June 2008, pp. 1-34, doi:10.54652/rsf.2008.v38.i1.171.