Rastoder, S., R. D. Duraković, M. Subašić, N. Bašić, A. Parić, and F. Pustahija. “Sadržaj Ukupnih Fenola, Antioksidativna I Antimikrobna Aktivnost Silene Sendtneri Boiss. (Caryophyllaceae)”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 52, no. 1, June 2022, doi:10.54652/rsf.2022.v52.i1.367.