Mujezinović, O., A. Karišik, D. Prljača, M. Dautbašić, S. Ivojević, and K. Zahirović. “Zdravstveno Stanje šuma Na području Spomenika Prirode ‘Skakavac’”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 52, no. 2, Dec. 2022, doi:10.54652/rsf.2022.v52.i2.375.