Ademović, Z., and E. Horozić. “Antioksidativni I Antimikrobni Potencijal eteričnih Ulja različitih Vrsta Bibera (Piper sp.)”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 53, no. 1, July 2023, doi:10.54652/rsf.2023.v53.i1.556.