Cincar, S., A. Tepavac, B. Pajić, and A. Karišik. “Dendrometrijske Karakteristike Planinskog Javora (Acer Heldreichii. Orph.) U istočnom Dijelu Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 53, no. 1, July 2023, doi:10.54652/rsf.2023.v53.i1.557.