Lojo, A. . “Regresioni Modeli Za Procjenu Zapreminskog Prirasta Jele, Bukve I smrče U šumama Bukve I Jele Sa smrčom Na krečnjacima U Federaciji Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 47, no. 2, Dec. 2017, pp. 60-83, doi:10.54652/rsf.2017.v47.i2.60.