Tahirović, A., and N. Bašić. “Sadržaj Fenola I Antioksidacijski Kapacitet lišća I grančica Viscum Album Sa različitih domaćina drveća”. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, vol. 47, no. 2, Dec. 2017, pp. 93-104, doi:10.54652/rsf.2017.v47.i2.62.