Lojo, Ahmet, Besim Balić, Muhamed Bajrić, Alojz Dunđer, and Milan Hočevar. “DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 38, no. 1 (June 1, 2008): 1–34. Accessed July 22, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/171.