Lojo, Ahmet, Besim Balić, Faruk Mekić, Vladimir Beus, Miloš Koprivica, Tarik Treštić, Jusuf Musić, Azra Čabaravdić, and Milan Hočevar. “Državna Inventura šuma - Bosna I Hercegovina - Faza 2 : Manual - Uputstvo Za Snimanja Na Terenu”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 20, no. 2 (June 2, 2008): 1–82. Accessed July 22, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/278.