Boškailo, Aldin, Sead Vojniković, Samir Đug, Safija Boškailo, Mirjana Miličević, and Zineta Mujaković. “Novi Podaci O Distribuciji Vrste Phytolacca Americana L. U Bosni I Hercegovini”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 52, no. 1 (June 1, 2022). Accessed July 22, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/368.