Mujezinović, Osman, Amina Karišik, Damir Prljača, Mirza Dautbašić, Sead Ivojević, and Kenan Zahirović. “Zdravstveno Stanje šuma Na području Spomenika Prirode ‘Skakavac’”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 52, no. 2 (December 31, 2022). Accessed July 22, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/375.