Cincar, Siniša, Aleksandar Tepavac, Boško Pajić, and Amina Karišik. “Dendrometrijske Karakteristike Planinskog Javora (Acer Heldreichii. Orph.) U istočnom Dijelu Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 53, no. 1 (July 31, 2023). Accessed June 16, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/557.