Marenče, Jurij, Anđelko Brnić, and Marijan Šušnjar. “Klizanje kotača Prilikom privlačenja Drva”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 47, no. 2 (December 1, 2017): 36–48. Accessed July 25, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/58.