Lojo, Ahmet. “Regresioni Modeli Za Procjenu Zapreminskog Prirasta Jele, Bukve I smrče U šumama Bukve I Jele Sa smrčom Na krečnjacima U Federaciji Bosne I Hercegovine”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 47, no. 2 (December 1, 2017): 60–83. Accessed July 25, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/60.