Tahirović, Azra, and Neđad Bašić. “Sadržaj Fenola I Antioksidacijski Kapacitet lišća I grančica Viscum Album Sa različitih domaćina drveća”. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 47, no. 2 (December 1, 2017): 93–104. Accessed July 25, 2024. https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/62.