1.
Kunovac S, Bašić M, Starogorčić K, Šatrović E. Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona. RŠF [Internet]. 2017 Dec. 1 [cited 2024 Jul. 25];47(2):1-18. Available from: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/56