1.
Lojo A. Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine. RŠF [Internet]. 2017 Dec. 1 [cited 2024 Jul. 25];47(2):60-83. Available from: https://radovi.sfsa.unsa.ba/ojs/index.php/rsf/article/view/60