Povratak na detalje članka Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine Preuzmi datoteku Download PDF