Povratak na detalje članka Fenološka varijabilnost nekih populacija obične jele (Abies alba, MILL.) u Bosni i Hercegovini Preuzmi datoteku Download PDF