Fenološka varijabilnost nekih populacija obične jele (Abies alba, MILL.) u Bosni i Hercegovini

Autor(i)

  • Mirzeta Memišević Hodžić Forest enterprise BH Šume Sarajevo
  • Jasmina Džakmić
  • Dalibor Ballian Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2016.v46.i2.69

Ključne riječi:

silver fir, phenology

Sažetak

UDK: 582.475:581.45/.46(497.6 Olovo)

U ovom radu istraživana je fenološka varijabilnost obične jele (Abies alba, Mill.) na stablima devet provenijencija iz Bosne i Hercegovine na eksperimentalnoj plohi kod Olova. Posmatrano je ukupno 386 stabala (Provenijencija B. Petrovac 50 stabala, Bugojno 46 stabala, Fojnica 53 stabla, Konjic 41 stablo, Olovo-Klis 25 stabala, Olovo-Palež 50 stabala, Pale 36 stabala, Prozor 43 stabla i Sokolac 42 stabla).

Cilj istraživanja je utvrđivanje unutarpopulacijske i međupopulacijske varijabilnosti fenoloških svojstava devet provenijencija jele.

Fenološka osmatranja vršena su u periodu od 16.3. do 23.5. 2015. godine, a posmatrane su četiri faze: A - zimski pup, B - bubrenje pupa, C – probijanje pupa i D - otvoreni pup.

Rezultati istraživanja pokazuju da je ulazak  pojedinih provenijencija u faze dosta je ujednačen, osim što provenijencije Prozor (koja je najjužmija), Bosanski Petrovac (koja je najsjevernija) i Pale kasnije ulaze u fazu C (Slika 3). Analiza varijanse pokazuje da ne postoje statistički značajne razlike u dužini trajanja pojedinih faza između provenijencija. 

References

BALLIAN, D., ČABARAVDIĆ, A. 2005: Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz Središnje Bosne, Rad. Šumar. inst. 40 (1): 5–18, Jastrebarsko

FUKAREK, P. 1970: Areali rasprostranjenosti bukve, jele i smrče na području Bosne i Hercegovine. Akademija nauka i umjetnosti BiH, Radovi XXIX, knjiga 11: 231 – 256, Sarajevo.

IVANKOVIĆ, M., PUNEK, I., LITTVAY, T., PERIĆ, S., MARJANOVIĆ, H. 2008. Upotreba survival analize u istraživanju varijabilnosti listanja provenijencija obične jele (Abies alba Mill.) Rad. Šumar. inst. Jastrebar. 43 (1): 19–30

MATIĆ, V., DRINIĆ, P., STEFANOVIĆ, V., ĆIRIĆ, M., BEUS, V., BOZALO, G., GOLIĆ, S., HAMZIĆ, U., MARKOVIĆ, LJ., PETROVIĆ, M., SUBOTIĆ, M., TALOVIĆ, N., TRAVAR, J. 1971: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini prema inventuri šuma na velikim površinama u 1964-1968. godini. Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu, posebna izdanja. Str. 1-639.

USČUPLIĆ, M. 1992: Uticaj sistema gazdovanja na pojavu imele (Viscum album L.). Glasnik Šumarskog fakulteta u Beogradu, 7-18, Beograd.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2016.

How to Cite

Memišević Hodžić, M. ., Džakmić, J. ., & Ballian, D. . (2016). Fenološka varijabilnost nekih populacija obične jele (Abies alba, MILL.) u Bosni i Hercegovini. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 46(2), 1–9. https://doi.org/10.54652/rsf.2016.v46.i2.69

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>