ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

O časopisu

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ISSN: 1512-5769 E-ISSN: 2490-3183) je istraživački, stručni časopis čiji je izdavač Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu. Prvi broj časopisa Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu štampan je 1952. godine.

Naš cilj je ohrabriti naučnike da objave svoja eksperimentalna i teoretska istraživanja.

Za istraživačke članke moraju se dati puni eksperimentalni i/ili metodološki detalji.

Časopis ne naplaćuje nikakvu naknadu za izdavanje i obradu. Sve troškove obrade i objavljivanja snosi Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Časopis je otvorenog pristupa i za preuzimanje objavljenog rada ne naplaćuje se naknada.

Izlazi dva puta godišnje i otvoren je za radove koji se bave svim aspektima šumarstva, hortikulture, urbanog šumarstva, ekologije, zaštite prirode, lovstvom i sličnim disciplinama.

Časopis je indeksiran u CAB Abstracts, Forestry Abstracts, EBSCO, Turkish Education Index, Crossreff, ROAD, Agris i Google Scholar.

Dostavljene članke recenziraju najmanje dva recenzenta.

Novi broj

Volume 52,

Issue 1,

2022

Prethodni brojevi

Volume 51,

Issue 2,

2021

Volume 51,

Issue 1,

2021

Volume 50,

Issue 2,

2020

Volume 50,

Issue 1,

2020