ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Fokus i područje djelovanja

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ISSN: 1512-5769 E-ISSN: 2490-3183) je istraživački, stručni časopis čiji je izdavač Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Naš cilj je ohrabriti naučnike da objave svoja eksperimentalna i teoretska istraživanja. Za istraživačke članke moraju se dati puni eksperimentalni i/ili metodološki detalji.

Časopis ne naplaćuje nikakvu naknadu za izdavanje i obradu. Sve troškove obrade i objavljivanja snosi Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Časopis je otvorenog pristupa i za preuzimanje objavljenog rada ne naplaćuje se naknada.

Izlazi dva puta godišnje i otvoren je za radove koji se bave svim aspektima šumarstva, hortikulture, urbanog šumarstva, ekologije, zaštite prirode, lovstvom i sličnim disciplinama. Časopis je indeksiran u CAB Abstracts, Forestry Abstracts i EBSCO. Dostavljene članke recenziraju najmanje dva recenzenta.

Autorska prava / Otvoreni pristup
Članci objavljeni u Radovima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bit će članci otvorenog pristupa. Autorska prava zadržavaju autori.

Reprints
Svi radovi sa dvije pozitivne recenzije biće objavljeni na web stranici kao reprint

Novi broj

Volume 53,

Issue 1,

2023