ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Uputstvo autorima

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posvećeni su objavljivanju izvornih radova, preglednih članaka, kratkih komunikacija i stručnih radova iz širokog područja šumarstva i hortikulture. Raspon tema uključuje uzgajanje šuma, uređivanje šuma, patologiju šuma i hortikulture, entomologiju, ekologiju, ekofiziologiju drveća, genetiku, uzgoj i srodna područja društvenih i ekonomskih nauka vezanih za šumarstvo i sve oblasti ostalih srdonih disciplina. Rukopisi se dostavljaju putem web stranice radova www.radovi.sfsa.unsa.ba preko OJS sistema ili putem e-pošte (radovi@sfsa.unsa.ba). Dostavljeni radovi moraju biti napisani na papiru A4. U posebnim slučajevima, duži rukopisi mogu se razmotriti za objavljivanje ako autori pruže dovoljno novina i kvaliteta u svojoj oblasti, ali nakon dogovora s Uredničkim odborom. Dostavljeni rukopisi trebaju biti s razmakom 1,5 cm u Wordu, koristeći, običan font 12-pt Times New Roman (uključujući priloge) za tekst. Molim Vas osigurajte da je tekst vašeg rada ima uzastopnu numeraciju redova – ovo je bitan zahtjev za recenziju (Line number). Tekst treba poravnati koristeći opciju justify. Naziv datoteke rada trebao bi sadržavati kratak naslov (npr. Kratak naslov.doc). Tabele i slike dostavljaju se numerisane arapskim brojevima i citirane prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu (Tabela 1, Slika 1..). Autori su dužni osigurati da je rukopis napisan na izvrsnom engleskom jeziku ili službenim jezikom u BiH latiničnim pismom. Članci koji ne slijede preporučeno uputstvo neće se razmatrati i bit će vraćeni autorima. Originalni (istraživački) radovi trebaju biti raspoređeni na sljedeći način:

  • Naslovna stranica sadrži naslov napisan na engleskom i jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, centralno poravnanje;
  • Puna imena i prezimena autora ispisana su ispod naslova masnim slovima iza kojih slijedi pripadnost autora. Afilijacije svakog autora treba označiti natpisnim brojem iza prezimena autora;
  • Sažetak ne smije prelaziti 200 riječi i treba dati do pet ključnih riječi;
  • Tekst treba strukturirati na sljedeći način: uvod, materijal i metode, rezultati, diskusija i zaključci, priznanja, reference i sažetak;
  • Tabele i slike (fotografije, ilustracije, grafički radovi ..) moraju imati sažeti opisni naslov.

Ako je članak u skladu s preporučenim uputama, bit će poslan dvojici recenzenata na pregled.

Svaka odluka o prihvatanju rukopisa zavisi od izvještaja recenzenata i mišljenja urednika. 

Kompletne smjernice za pripremu podnesaka možete preuzeti ispod:

Novi broj

Volume 53,

Issue 1,

2023