ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Kontakt informacije

Adresa:

Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Email:

Redakcija: radovi@sfsa.unsa.ba

Glavni urednik:
doc.dr. Admir Avdagić, a.avdagic@sfsa.unsa.ba

Tehnički kontakt:
Saša Kunovac, s.kunovac@sfsa.unsa.ba

Telefon:

+387 33 812 490/491