ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Prvi broj časopisa Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu štampan je 1952. godine u izdanju Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. Časopis je kroz svoju historiju više puta mijenjao ime u različitim periodima:

– Radovi Poljoprivredno – šumarskog fakulteta u Sarajevu (1952 – 1958)

– Radovi Šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo i drvnu industriju (1959 – 1964)

– Radovi Šumarskog fakulteta i instituta za šumarstvo u Sarajevu (1965 – 1981)

– Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu (1981 – 1998)

– Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (1998 – )

Od 2009. godine časopis izlazi dva puta godišnje.

U Časopisu se objavljuju naučni radovi, prikazi naučnih djela i stručni radovi iz područja šumarstva, hortikulture, ekologije, zaštite prirode, lovstva, te iz drugih područja značajnih za razvoj šumarstva i hortikulture.

Radovi čije recenzije budu prihvaćene, te prođu provjeru na plagijarizam, biće štampani na engleskom jeziku sa sažetkom na jednom od službenih jezika BiH ili na jednom od službenih jezika BiH sa sažetkom na engleskom jeziku.

Časopis je indeksiran u CAB Abstracts, Forestry Abstracts, EBSCO, Turkish Education Index, Crossreff, ROAD, Agris, DOAJ, Index Copernicus i Google Scholar.

U toku su aktivnosti na uvrštavanju i na liste drugih baza za koje Časopis ispunjava potrebne kriterije.

Novi broj

Volume 53,

Issue 1,

2023