Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu.
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word formatu.
  • URL adrese (DOI) za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se italic, radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernicama za autore.

Smjernice za autore

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posvećeni su objavljivanju izvornih radova, preglednih članaka, kratkih komunikacija i stručnih radova iz širokog područja šumarstva i hortikulture. Raspon tema uključuje uzgajanje šuma, uređivanje šuma, patologiju šuma i hortikulture, entomologiju, ekologiju, ekofiziologiju drveća, genetiku, uzgoj i srodna područja društvenih i ekonomskih nauka vezanih za šumarstvo i sve oblasti ostalih srdonih disciplina. Rukopisi se dostavljaju putem web stranice radova www.radovi.sfsa.unsa.ba preko OJS sistema ili putem e-pošte (radovi@sfsa.unsa.ba). Dostavljeni radovi moraju biti napisani na papiru A4. U posebnim slučajevima, duži rukopisi mogu se razmotriti za objavljivanje ako autori pruže dovoljno novina i kvaliteta u svojoj oblasti, ali nakon dogovora s Uredničkim odborom. Dostavljeni rukopisi trebaju biti s razmakom 1,5 cm u Wordu, koristeći, običan font 12-pt Times New Roman (uključujući priloge) za tekst. Molim Vas osigurajte da je tekst vašeg rada ima uzastopnu numeraciju redova – ovo je bitan zahtjev za recenziju (Line number). Tekst treba poravnati koristeći opciju justify. Naziv datoteke rada trebao bi sadržavati kratak naslov (npr. Kratak naslov.doc). Tabele i slike dostavljaju se numerisane arapskim brojevima i citirane prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu (Tabela 1, Slika 1..). Autori su dužni osigurati da je rukopis napisan na izvrsnom engleskom jeziku ili službenim jezikom u BiH latiničnim pismom. Članci koji ne slijede preporučeno uputstvo neće se razmatrati i bit će vraćeni autorima. Originalni (istraživački) radovi trebaju biti raspoređeni na sljedeći način:

  • Naslovna stranica sadrži naslov napisan na engleskom i jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, centralno poravnanje;
  • Puna imena i prezimena autora ispisana su ispod naslova masnim slovima iza kojih slijedi pripadnost autora. Afilijacije svakog autora treba označiti natpisnim brojem iza prezimena autora;
  • Sažetak ne smije prelaziti 200 riječi i treba dati do pet ključnih riječi;
  • Tekst treba strukturirati na sljedeći način: uvod, materijal i metode, rezultati, diskusija i zaključci, priznanja, reference i sažetak;
  • Tabele i slike (fotografije, ilustracije, grafički radovi ..) moraju imati sažeti opisni naslov.

Ako je članak u skladu s preporučenim uputama, bit će poslan dvojici recenzenata na pregled.

Svaka odluka o prihvatanju rukopisa zavisi od izvještaja recenzenata i mišljenja urednika. 

Kompletne smjernice za pripremu podnesaka možete preuzeti preko ovog linka.

Templejt možete preuzeti na ovom linku.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti zloupotrebljene.

Za sve članke objavljene u Radovima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu autori zadržavaju autorska prava dopuštajući korisnicima čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju, ispis, pretraživanje ili povezivanje sa cijelim tekstovima svojih članaka, indeksirati ih radi indeksiranja, proslijediti ih kao podatke softveru ili ih koristiti u bilo koju drugu zakonitu svrhu, bez financijskih, pravnih ili tehničkih prepreka osim onih koje su neodvojive od pristupa samom internetu sve dok su Časopisu pripisali original kreacija.

Časopis Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ne naplaćuje nikakvu naknadu za objavljivanje radova.

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je časopis otvorenog pristupa (Open Access) i dozvoljava upotrebu sadržaja u skladu sa licencom Creative Commons 4.0 (CC BY).

Za više informacija molim Vas posjetite creativecommons.org.

Creative Commons License