ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Izdavač

Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet

Zagrebačka 20
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 812 490/491
Fax: + 387 33 812 488
E-mail: info@sfsa.unsa.ba

JIB: 420094560198
PDV broj: 200494560007
Porezni broj: 01701872

Kanton Sarajevo, Rješenje: 065-0-Reg-19-002234

Broj računa: 1411965320008475
Bosna Bank International
Budžetska organizacija: 3502025

Novi broj

Volume 53,

Issue 2,

2023