ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Dugoročno očuvanje časopisa

Prema Članu 40. Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list RBiH, br. 37 / 95), radi očuvanja svih štampanih materijala kao kulturnih vrijednosti i omogućavanja njihovog proučavanja i korištenja, izdavač Radova Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dostavlja i arhivira besplatno i o svom trošku 10 primjeraka od svakog štampanog broja radova Nacionalnoj Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.

Novi broj

Volume 53,

Issue 1,

2023