ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Procedura objavljivanja

Procedura objavljivanja

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ISSN: 1512-5769 E-ISSN: 2490-3183) je međunarodni istraživački i stručni časopis koji se izdaje u ime Šumarskog fakulteta.

Časopis je otvorenog pristupa i recenziran. Časopis ne naplaćuje nikakvu naknadu za objavljivanje i obradu ili preuzimanje svog sadržaja. Sve troškove obrade i izdavanja snosi Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet.

Izlazi dva puta godišnje i otvoren je za radove koji pokrivaju različite aspekte šumarstva, hortikulture, urbanog šumarstva, ekologije, očuvanja prirode, upravljanja divljim životinjama i srodnih disciplina.

 

Glavni koraci postupka objavljivanja i uredničkog procesa u časopisu su:

Priprema rukopisa

Prije pripreme rukopisa pročitajte Fokus i područje djelovanja kako biste imali pregled i procijenili sadržaj svog rukopisa unutar fokusa časopisa.

Za više informacija možete također pročitati Etiku objavljivanja časopisa. Pripremite svoj rukopis prema Uputama za autore. Također biste mogli upotrijebiti predložak rukopisa za oblikovanje i pripremu rukopisa.

Predaja rukopisa

Rukopise je potrebno poslati elektroničkim putem. Cijeli proces podnošenja i uredništva provodi se korištenjem sustava Open Journal System i odgovarajućih on-line obrazaca.

Također je moguće poslati rad putem elektronske pošte na službenu email adresu radovi@sfsa.unsa.ba

Autori moraju popuniti POPRATNO PISMO- COVER LETTER (koje se nalazi u rubrici ZA AUTORE) sa svim potrebnim podacima.

 

Početna urednička procjena

Uredništvo vrši inicijalnu ocjenu dostavljenog rukopisa s ciljem ocjene njegove prikladnosti za časopis. Ako je rukopis ispravno pripremljen (Upute za autore) i ako njegov sadržaj odgovara fokusu časopisa, rukopis prolazi postupak dvostruko slijepe recenzije – Double-Blind Peer Review.

Double-Blind Peer Review proces

Svi dostavljeni rukopisi koji se uklapaju u djelokrug časopisa prolaze postupak dvostruko slijepe recenzije, pri čemu su autori i recenzenti međusobno nepoznati. Rukopise recenziraju najmanje dva recenzenta, stručnjaka za područje tematike rukopisa.

Nakon zaprimanja i razmatranja izvješća recenzenata, urednik će dopisnom autoru poslati odgovor.

Ako odgovor urednika zahtijeva reviziju, revidirani rukopis treba poslati uredništvu u roku od mjesec dana.

Revidirane verzije rukopisa predanih više od mjesec dana nakon odgovora urednika smatrat će se novim podnescima.

Revidirani rukopis može se poslati na drugi krug recenziranja koji obično rade isti recenzenti kao i prvi krug.

Glavni urednik ili odgovorni urednik u suradnji s glavnim urednikom donosi konačnu odluku o objavljivanju rukopisa. O konačnoj odluci autori će biti obaviješteni.

Prosječno vrijeme obrade rukopisa:

– Početna ocjena rukopisa cca. 2 sedmice

– Proces pregleda cca. 2 mjeseca

– Proces plagiranja i ispravci predavača cca. 3 sedmice

– Publikacija – priprema teksta i priprema za štampu i objavu cca. 1 mjesec

 

Objavljivanje

Svi će članci, nakon završetka postupka recenzije, biti objavljeni online prije štampanih izdanja kao ONLINE PRVO.

Što se tiče prihvaćenih i pripremljenih u konačnom formatu, radovi se objavljuju na internetu i mogu se ocijeniti unutar odjeljka Early View/Upcoming issue odnsono Broj u najavi.

 

Autorska prava

Autori su dužni prihvatiti Obavijest o autorskim pravima kao dio procesa podnošenja.

Osim ako nije drugačije navedeno, Izdavači zadržavaju autorska prava na sve radove objavljene u Časopisu (bilo u šampanom ili elektroničkom obliku), ali dopuštaju svima da ih preuzimaju, ponovno koriste, ponovno tiskaju, distribuiraju ili kopiraju, sve dok su izvorni autor i naslov ispravno citirani.

Časopis Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ne naplaćuje naknadu.

Časopis Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je časopis otvorenog pristupa i dopušta ponovnu upotrebu sadržaja u skladu s licencom Creative Commons 4.0 (CC BY).

Za više informacija o licenci posjetite creativecommons.org.

Novi broj

Volume 53,

Issue 2,

2023