NEKI KORELACIJSKI ODNOSI IZMEÐU SVOJSTAVA PUPOVA, CVIJETA I SJEMENA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) IZ POPULACIJE MRKOVIĆI

Autor(i)

  • Dalibor Ballian Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Azra Čabaravdić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2007.v37.i1.181

Ključne riječi:

trešnja (Prunus avum L.), populacija, varijabilnost, korelacija

Sažetak

UDK 634.232:311.16(497.6 Sarajevo)

Statističkom korelacijskom analizom nekih svojstava pupova, cvijeta i sjemena divlje trešnje pokušali smo utvrditi stupanj njihove povezanosti.

Ovim istraživanjem smo željeli utvrditi zavisnost između duljine i debljine cvjetnih pupova, sa jedne strane, dužine i širine cvijeta i broja cvjetova u gronji, s druge strane, te dužine, širine i debljine sjemena na trećoj strani. Dobiveni rezultati nam omogućavaju da napravimo procjenu obilnosti cvjetanja, te procjenu veličine sjemena a na temelju toga i ploda, što može igrati veliku ulogu kod podizanja sjemenskih plantaža ili kod selekcije divljih trešanja po svojstvu proizvodnosti ploda.

References

ASCHER, P. 1966: Gene action model to explain gametophytic self- incompatibility. Euphytica, 15, 179-183.

ASCHER, P. 1976: Self-incompatibility systems in floriculture crops. Acta Horticultura, 63, 205-215.

BALLIAN, D. (2000): Početna istraživanja varijabilnosti morfoloških svojstava sjemena divlje trešnje (Prunus avium L.), Šumarski list br. 5-6: 271-278.

BALLIAN, D. 2002: Variability of characteristies of the wild cherry blossom (Prunus avium L.) in the region of central Bosnia. Analiza šumarstvo. Zagreb, 25/2, str. 19.

BALLIAN, D. (2004): Varijabilnost mikrosatelitne DNK u populacijama divlje trešnje iz središnje Bosne. Šumarski list br. 11-12: 649 – 654.

BEJDL, R. 1954: Prunus avium, the tree of the future (Tresen cilova drevina blizke buducnosti). Lesen, Prace 33 (8): 354-357.

CLEMANTS, G. 1996: Sweet chery (Prunus avium L.). New York Metropolitana Flora.

CRANE, M.B., LAWRENCE, W.J.C. 1956: The genetics of garden plants. MacMillan and Co., Ltd, London.

HERMAN, J. 1971: Šumarska dendrologija. “Stanbiro”. Zagreb, str. 466.

HIEKE, K. 1989: Praktische Dendrologie. Berlin, str. 187-219.

JOVANOVIĆ, B. 1972: Prunus L. in M. Josifović (ed): Flora Srbije, IV: 198.

JOVANOVIĆ, B. 2000: Dendrologija. Univerzitet u Beogradu, str. 536.

KLEINSCHMIT, J., STEPHAN, R., WAGNER, I. 2000: Conservation of genetic resources of wild fruit trees (Prunus avium, Malus sylvestris and Pyrus pyraster). International Plant Genetic Resources Institute 2000. www.ipgri.cgiar.org

KRAMER, P.B., 1984: Böume. Mozaik verlag, München, str. 288.

KRÜSSMAN, G. 1978: Handbuch der Laubghözle. Berlin und Hamburg, Bd I-II.

MIKIĆ, T. 1991:Primjena metoda oplemenjivanja u podizanju intenzivnih kultura šumskog drveća u cilju povećanja proizvodnje drvne mase sa kratkim produkcionim periodom. Izvještaj za period 1989-1990 u okviru D.C.VII. Sarajevo

MIKIĆ, T., BALLIAN, D., ORLOVIĆ, S. 2004: Varijabilnost plodova i semena divlje trešnje (Prunus avium L.) sa područja Bosne i Hercegovine. III Kongres genetičara Srbije. Zbornik radova. Subotica, str. 145.

MIŠIĆ, P. 1987: Opšte oplemenjivanje voćaka. Nolit. Beograd, str. 270.

PANDEY, K.K.1976: Origin of genetic variability: combination of peroxidase isoenymes determine multiple allelism of the S-gene. Nature, 213: 669-672.

PEJKIĆ, B. 1980: Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Naučna knjiga. Beograd, str. 486.

RIEGEL, M., 2002: Encyclopedia Fruit Crops. New York.

RUSHFORTH, K. 1999: Trees. In C. Brickell (Ed.): New Encyclopedia of Plants and Flowers. London, str. 60-111.

RUSSELL, K. 2003: EUFORGEN tehnical Guidelines for genetic consevation and use for wild cherry (Prunus avium). International Plant Genetic Resources Institute, Rome. Italy. 6 pages.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2007.

How to Cite

Ballian, D., & Čabaravdić, A. (2007). NEKI KORELACIJSKI ODNOSI IZMEÐU SVOJSTAVA PUPOVA, CVIJETA I SJEMENA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) IZ POPULACIJE MRKOVIĆI. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 37(1), 29–38. https://doi.org/10.54652/rsf.2007.v37.i1.181

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>