Povratak na detalje članka Određivanje sadržaja fenolnih jedinjenja i antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata lišća i kore Fraxinus excelsior L. i Fraxinus anfustifolia Vahl. Preuzmi datoteku Download PDF