Povratak na detalje članka Dinamika debljinske strukture i visine stabala sastojina jele (Abies alba Mill.) i smrče (Picea abies Karst.) u GJ „Igman“ (stalne ogledne plohe 43 i 58) Preuzmi datoteku Download PDF