Politika privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti zloupotrebljene.

Za sve članke objavljene u Radovima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu autori zadržavaju autorska prava dopuštajući korisnicima čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju, ispis, pretraživanje ili povezivanje sa cijelim tekstovima svojih članaka, indeksirati ih radi indeksiranja, proslijediti ih kao podatke softveru ili ih koristiti u bilo koju drugu zakonitu svrhu, bez financijskih, pravnih ili tehničkih prepreka osim onih koje su neodvojive od pristupa samom internetu sve dok su Časopisu pripisali original kreacija.

Časopis Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ne naplaćuje nikakvu naknadu za objavljivanje radova.

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je časopis otvorenog pristupa (Open Access) i dozvoljava upotrebu sadržaja u skladu sa licencom Creative Commons 4.0 (CC BY).

Za više informacija molim Vas posjetite creativecommons.org.

Creative Commons License