O časopisu

Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posvećeni su objavljivanju izvornih radova, preglednih članaka, kratkih komunikacija i stručnih radova, iz širokog područja šumarstva i hortikulture. Raspon tema uključuje uzgoj, patologiju šuma i hortikulture, entomologiju, ekologiju, ekofiziologiju drveća, genetiku, uzgoj i srodna područja iz društvenih i ekonomskih znanosti.

Trenutni broj

Svezak 53 Br. 2 (2023): Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Pregledaj sve brojeve