Morfometrija suhozida u terasastim maslinicima na području šibensko-kninske županije

Autor(i)

  • Boris Dorbić University of Applied Sciences „Marko Marulić“ in Knin
  • Elma Temim Agromeditereannean Faculty, University of Džemal Bijedić, Mostar

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i1.91

Ključne riječi:

inventarisation, dry walls, terraced olive groves, research, rural landscape, Šibenik-Knin County

Sažetak

UDK: 634.63:693.15(497.5 Šibenik-Knin)

Tijekom 20. stoljeća sve je više ljudi prelazilo s tradicionalne na konvencionalnu ili integralnu poljoprivredu. Ovakvo stanje, međuostalim, značajno je ugrozilo i stare suhozide u terasastim maslinicima tipičnim za ruralni krajobraz na području Dalmacije. U ovom radu su prikazani prikupljeni podaci inventarizacije suhozida u terasastim maslinicima na 9 lokaliteta s različitim načinom gospodarenja na području Šibensko-kninske županije. Osnovni cilj ovog istraživanja je bio skupljanje temeljne građe za uspostavu integralnog suhozidnog katastra u vidu njihove daljnje zaštite. Dobiveni rezultati pokazuju negativni utjecaj intenzivne poljoprivrede na suhozidne strukture.

References

BLAŽEVIĆ, M. (2007): Prilog povijesti poljoprivrede šibenskog područja od 1921.-1941. godine. Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 49-12, 2007. Zadar, 645-689.

BRANCUCCI, G. (2008): Risk assessment of terraced landscape in Liguria. Terraced landscapes of the Alps (Project). (ur. Fontanari, E., Pattasini., D).Venezia, 8-19.

DORBIĆ, B. (2011): Prilog istraživanju i zaštiti suhozida u terasastim maslinicima na području Šibensko-kninske županije. Agromediteranski fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar. Mostar.

FREUDENREICH, A. (1962): Narod gradi na ogoljenom krasu: zapažanja-snimci i crteži arhitekta. Savezni zavod za zaštitu spomenika kulture. Zagreb.

KALE, J. (2010): Prijedlog modela inventarizacije suhozida. Prostor 2(40) 18(2010). Zagreb, 452-467.

KRNČEVIĆ, M., KRNČEVIĆ, Ž.,DORBIĆ, B. (2011): Prilozi za povijest dalmatinskog maslinarstva. Murterski godišnjak 7-8. Otok-Murter, 271-290.

KULUŠIĆ., S. (1999): Tipska obilježja gradnje u suho na kršu hrvatskog primorja (na primjeru kornatskih otoka). Hrvatski geografski glasnik, No. 61. Zagreb, 53-83.

TAMBAČA, A. (1998): Vinogradarstvo i vinarstvo Šibenskog kraja kroz stoljeća. Matica Hrvatska-Šibenik. Šibenik.

WERDER, S., MICHAEL, M. (2008): Landscapes Bregaglia: plans and policies. Alpter project. Venezia, 109-114.

www. wikipedia.org/wiki/Mastrinka (preuzeto: 12.05.2011)

www.wikipedia.org/wiki/agrarna_reforma (preuzeto: 18.04.2011)

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2015.

How to Cite

Dorbić, B. ., & Temim, E. . (2015). Morfometrija suhozida u terasastim maslinicima na području šibensko-kninske županije. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 45(1), 12–20. https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i1.91