BOLESTI I ŠTETOČINE KOJE UGROŽAVAJU ŠUMSKE EKOSISTEME U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i)

  • Midhat Usčuplić Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Mirza Dautbašić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.1998.v28.i1.249

Ključne riječi:

Abies alba, Picea abies, Ips typographus, Pityocteines curvidens, Pityogenes chalcographus, Viscum album

Sažetak

Oštećenja šuma koja su nastala tokom nedavnog rata i nepostojanje šumskouzgojnih mjera u poslijeratnom vremenu predisponiraju stabla bolestima i štetočinama koje danas ugrožavaju stabilnost nekih šumskih ekosistema.
Najznačajnije sastojine četinara u Bosni i Hercegovini su u opasnosti. Tako je jela (Abies alba) snažno napadnuta imelom Viscum album što uzrokuje smanjenje prirasta drva i, u nizu potkornjaka (pretežno Pityocteines curvidens) ili napada Armillaria, dolazi do propadanja ovih šuma.
Smrčaa (Picea abies), druga važna vrsta četinara u zemlji, teško je napadnuta potkornjacima Ips typographus i Pityogenes chalcographus. Trenutna epidemija ovih insekata uzrokuje umiranje mnogih sastojina smrče.

References

Fice K. (1960): Proučavanje bionomije potkornjaka i njihovo suzbijanje.- Izvještaj Instituta za šumarstvo i drvnu industriju NRBiH Sarajevo.

Georgijević E. (1962): O uticaju nadomorske visine i ekspozicije na pojavu Ips typographus L. - Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu, broj 7, str. 109-194.

Klepac D. (1955): Uticaj imele na prirast jelovih šuma, Šumarski list 7-9, pp. 231-244. Zagreb.

Republički komitet za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BiH (1986.): Dugoročni program razvoja šumarstva u BiH za period 1986-2000. godine.

Titovšek J. (1993): Lubadarji lahko uničijo gozdove.- Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Ljubljana.

Usčuplić M. (1992.): Uticaj sistema gazdovanja na pojavu imele Viscum album L. Glasnik Šum. Fak. Beograd, 74, str. 7-18, Beograd.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 1998.

How to Cite

Usčuplić, M., & Dautbašić, M. (1998). BOLESTI I ŠTETOČINE KOJE UGROŽAVAJU ŠUMSKE EKOSISTEME U BOSNI I HERCEGOVINI. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 28(1), 19–26. https://doi.org/10.54652/rsf.1998.v28.i1.249

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>