70 godina časopisa Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Autor(i)

  • Admir Avdagić Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet
  • Velid Halilović Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet
  • Saša Kunovac Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.366

Sažetak

Sedamdeset godina postojanja časopisa “Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” (Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo) predstavlja značajan indikator važnosti tema i sadržaja kojima se časopis bavi. Osnovi cilj ovog rada je da predstavi Časopis kroz njegovu historiju i pokaže kontinuitet rada. Osnovni materijal za ovaj rad su svi objavljeni članci od 1952 do 2022 godine. Sa ovom analizom pokazana je historija časopisa, promjena dizajna te analiza objavljenih izdanja po godinama i urednicima u 70 godina postojanja.   

 

References

Beus Vladimir (1989) Bibliografija naučnih i stručnih radova članova kolektiva Šumarskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu za period 1949 - 1989.godine, Sarajevo

Beus Vladimir ,Bogućanin Ferida (2000). BIBLIOGRAFIJA, 1989-1999, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, sarajevo

Bogućanin Ferida (2008). Bibliografija naučnih i stručnih radova nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta u Sarajevu za period 1999 - 2009.godine, Sarajevo

Bogućanin Ferida (2018). Bibliografija Naučnih i stručnih radova nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta u Sarajevu za period 2009-2018 Sarajevo, Šumarski fakultet, Sarajevo

Grgić Hebrang (2016), Časopisi i znanstvena komunikacija, 38-120, 479-480;

Grupa autora (1974). 25 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Jelaska Marijan, Z. (2020). Pedeset godina Časopisa za suvremenu povijest: bibliometrijska analiza (1969. – 2018.). Časopis Za Suvremenu Povijest, 51(1). Https://doi.org/10.22586/csp.v51i1.8471

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2022.

How to Cite

Avdagić, A., Halilović, V., & Kunovac, S. (2022). 70 godina časopisa Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 52(1). https://doi.org/10.54652/rsf.2022.v52.i1.366

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>