VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA 16 PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.)

Autor(i)

  • Ćemal Višnjić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2010.v40.i2.149

Ključne riječi:

bukva, provenijencije, visina, prsni prečnik, grananje

Sažetak

UDK 582.632.2:581.4(4)

Rad obuhvata istraživanja na 9-godišnjim biljakama 16 provenijencija evropske bukve (Fagus sylvatica L.) Eksperimentalna površina je osnovana 1991. sa dvogodišnjim kontejnerskim sadnicama bukve iz Njemačke, srednje i južne Italije i po jedna iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Rumunije. U radu su istraživane morfološke karakteristike bukve i to: visina, prsni prečnik, grananje i forma stabla. U cilju utvrđivanja geografskih tipova bukve, testirane provenijencije su grupisane u četiri areal grupe.

U pogledu prirašćivanja ne mogu se donijeti završne ocjene koje bi dale sigurnu sliku o boljem prirašćivanju pojedinih provenijencija. Najbolji prosječni prirast u visinu i prsni prečnik pokazale su provenijencije iz južne Italije (Capracotte, Aspromonte i Riffredo) i jugoistočne Evrope (Maramures i Vlasenica).

Po boljoj formi stabla i grananju provenijencije iz srednjoevropske areal grupe se statistički razlikuju od provenijencija iz južne Italije i jugoistočne Evrope iz čega se može zaključiti da provenijencije iz srednje Evrope imaju kvalitetnije morfološke karakteristike u odnosu na srodnike iz južne Evrope.

References

BRINAR, M., 1963: O razvojnem ritmu razlicnih bukovih provenienc oziroma ekotipov. Gozd. Vestn. 21(3-4): S. 65-90

HOFFMAN, J., 1962: Die bisherigen Ergebnisse von Buchen- provenienzversuchen. Allgemeine Forstzeitschrift (17), S. 121-123.

KLEINSCHMIT, J., 1985: Results of beech (Fagus sylvatica) provenance experiments in Northern Germany. “Symp. Verbesserung und Waldbau der Buche” in: Mitteilungen der Bundes- forschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg Nr. 150, S. 65-84.

KLEINSCHMIT, J.; SVOLBA, J., 1996: Ergebnisse der Buchenherkunftsversuche von Krahl-Urban. S. 780-782.

KRAHL-URBAN, J., 1958: Vorläufige Ergebnisse von Buchen- provenienzversuchen, Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, Bd. 11/12 , S. 42-251.

LARSEN, J. B., 1985: Beech provenances in Denmark. “Symp.Verbesserung und Waldbau der Buche” in: Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft, Hamburg Nr.150, S. 85-91

MATIĆ, V., DRINIĆ, P., STEFANOVIĆ, V., ĆIRIĆ, M., BEUS, V., BOZALO, G., GOLIĆ, S., HAMZIĆ, U., MARKOVIĆ, LJ., PETROVIĆ, M., SUBOTIĆ, M., TALOVIĆ, N., TRAVAR, J. 1971: Stanje šuma u BiH prema inventuri šuma na velikim površinama u periodu 1964-1968. god. Sarajevo, Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu, Posebno izdanje: broj 7.

MEKIĆ, F., VIŠNJIĆ, Ć., IVOJEVIĆ, S., 2010: Morphological variability of different provenience of beech (Fagus sylvatica L.) in Bosnia and Herzegovina. Regionalni časopis SEFOR.

MILESKU, I.; ALEXE, A., 1976: “Fagul” Ed. Agrosilvica, Bucuresti, 581 p.

MUHS, H. J.; VON WUELIISCH, G., 1992: Research on improvement of beech in the last decade. Kongress zum Thema "Buche", Pamplona Spanien.

PAULE, L., 1982: Untersuchungen zum Wachstum slowakischer Rotbuchenprovenienzen (Fagus sylvatica L.),Silvae Genetica 31 (4), s. 131-136

RICHTER, J., 1993: Die Buche in Europa. Schriftenreiche der Landesanstalt für Forstwirtschaft Nordheim-Westfalen, Bd 6, S. 1-44.

RZEZNIK, Z., 1976: Badania nad zmiennoscia buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) polskich proveniencji. Rocz. Akad. roln. Poznan, Bd 72, S. 1-37.

URECHIATU, M., 1992: Beitrag ueber Untersuchungen an 77 Population der rumaenischen Buche. Kongres zum Thema "Buche", Pamplona, Spanien.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2010.

How to Cite

Višnjić, Ćemal. (2010). VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA 16 PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.). Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 40(2), 55–70. https://doi.org/10.54652/rsf.2010.v40.i2.149

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>