ZAŠTIĆENA I SPECIFIČNA PODRUČJA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI – TERITORIJ F BiH

Autor(i)

  • Vladimir Beus Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Sead Vojniković Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2007.v37.i1.180

Ključne riječi:

zaštićene šume i šumska zemljišta, specifična područja šuma i šumskih zemljišta, inventarizacija, Federacija Bosne i Hercegovine

Sažetak

UDK 630*1:502/504(497.6)

U Bosni i Hercegovini se u različitim prilikama iznose podaci o izdvojenim površinama zaštićenih šumskih i prirodnih objekata i ukazuje na njihovu nedovoljnu zastupljenost. Pri tome se koriste nepouzdani podaci, a nisu rijetka i nepoznavanja prilika na terenu. Da bi se dobila prava slika o zastupljenosti, veličini i vrsti, teritorijalnoj disperziranosti zaštićenih šuma i šumskih zemljišta, kao i specifičnih površina šuma i šumskih zemljišta u Bosni i Hercegovini, odnosno području Federacije BiH, izvršena je njihova detaljna inventarizacija. Rezultati ovih istraživanja prezentirani su u ovom radu.

References

BERETOVIĆ, S. (1983a): Rezervati. Šumarska enciklopedija (III), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

BERETOVIĆ, S. (1983b): Nacionalni park. Šumarska enciklopedija (III), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

BUCALO, V., J. BRUJIĆ (2007): Mreža zaštićenih objekata prirode u Republici Srpskoj. Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br.7, Banja Luka.

IUCN (1994): Categorisation of Protected areas by The International Union for the Conservation of Nature.

Izvještaj «ROSA» - Stanje zaštićenih područja u BiH.

PINTARIĆ, K. (1999): Forestry and forest reserves in Bosnia and Herzegovina. In. Virgin forest and Forest reserves in Central and East Europiean countries, ed. Diaci, I., Department of Forestry and Renevable Forest Resources Biotechnical Forestry, University of Ljubljana, Ljubljana.

STEFANOVIĆ, V., V. BEUS, Č. BURLICA, H. DIZDAREVIĆ, I. VUKOREP (1983): Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja: br. 17, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

VOJNIKOVIĆ, S., M. AVDIBEGOVIĆ (2005): Problematika zaštićenih šumskih područja u BiH. Naše šume, br. 4/5, Sarajevo.

Zakon o šumama F BiH. Službene novine Federacije BiH, broj 20/2002.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2007.

How to Cite

Beus, V., & Vojniković, S. (2007). ZAŠTIĆENA I SPECIFIČNA PODRUČJA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI – TERITORIJ F BiH. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 37(1), 11–28. https://doi.org/10.54652/rsf.2007.v37.i1.180

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>