ŠUMSKA VEGETACIJA I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA CORINE PROJEKTU

Autor(i)

  • Sead Vojniković Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Jasmin Taletović Javno Preduzeće Geodetski zavod Bosne i Hercegovine

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2002.v32.i1.225

Ključne riječi:

Bosnia and Herzegovina, CORINE project, satelite image, forest and forestland cover

Sažetak

Ljudska populacija ima snažan uticaj na životnu sredinu, posebno na šume. Kako bi pratili, analizirali i razumjeli ove utjecaje, E.U. je razvila informacioni sistem pod nazivom: CORINE, program baziran na satelitskom mapiranju zemljišta i vegetacije. Razvijena je jedinstvena nomenklatura i metodologija za izvođenje CORINE programa za sve evropske zemlje. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom programu 1998. godine. Sadašnji pokrivač šuma i šumskog zemljišta je analiziran i upoređen sa podacima dobijenim prije 30 godina.

References

Heymann, Y., Steenmans, C., Croisille, G., Bossard, M. (1994): Corine land cover Tehnical guide.- European Commision -Directorate- General enviroonment, Nuclear Safety and Civil Protection; Office for Official Publications of the Europian Communities, Luxembourg.

Hočevar, M. (1995): Daljinsko pridobivanje podatkov v gozdarstvu.- Biotehniška fakulteta - oddelek za gozdarstvo, Univerza v Ljubljani; Ljubljana.

Howard, A.J. (1991): Remote sensing of forest resources.- Chapman & Hall; London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.

Matić, V., Drinić, P., Stefanović, V., Ćirić, M. i suradnici (1971): Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini prema Inventuri šuma na velikim površinama u 1964-1968. - Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu; Posebna izdanja br. 7., Sarajevo.

Norwegian Forestry Group -NFG (2001.): Studija planiranja gazdovanja šumama.- Projekt svjetske banke u šumarstvu Bosne i Hercegovine, Nacrt finalnog izvještaja; (mnsc.)

Oluić, M. (1999): Kartiranje zemljišta i vegetacije područja Istre prema Corine programu.- Korištenje tla i vode u funkciji održivog razvoja i zaštite okoliša; ANU BiH Knjiga CIX, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka Knjiga 16, Sarajevo.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2002.

How to Cite

Vojniković, S., & Taletović, J. (2002). ŠUMSKA VEGETACIJA I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA CORINE PROJEKTU . Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 32(1), 99–109. https://doi.org/10.54652/rsf.2002.v32.i1.225

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>