ENERGETSKI POTENCIJAL DRVNE BIOMASE U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i)

  • Branimir Jovanović Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Jusuf Musić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Ahmet Lojo Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.176

Ključne riječi:

obnovljiva energija, drvna biomasa, energetski potencijal

Sažetak

UDK 630*33:620.91(497.6)

Šume i šumska zemljišta sa učešćem od preko 50 % u ukupnoj površini BiH predstavljaju veliki izvor obnovljivih vidova energije, posebno drvne biomase. Ekološke, sociološke i ekonomske pogodnosti upotrebe ovog energenta snažan su argument u prilog istraživanju mogućnosti njegovog većeg korištenja. U ovom radu izvršena je procjena energetskog potencijala drvne biomase u BiH kao neophodne polazne osnove za buduće naučno-istraživačke aktivnosti na ovom polju. Rezultati rada pokazuju da BiH, srazmjerno svojoj površini, ima prilično veliki energetski potencijal u drvnoj biomasi u iznosu od 2,9 mil. t/god. Mogućnost njenog efikasnijeg korištenja ovisi prije svega od zainteresovanosti i spremnosti nadležnih institucija da na odgovarajući način educiraju potencijalne potrošače o svim pogodnostima i prednostima koje njena upotreba pruža, ali i da ih na adekvatan način finansijski stimuliše.

References

FAO (1997): Energy and Environment Basics, 2nd edition, Bangkok.

FAO (2005): State of the Worlds forests, Rome.

FAO (2007): State of the Worlds forests, Rome.

IAE ENERGY STATISTICS –www.iae.org/textbase/stats.

KARAHASANOVIĆ, A. (1988): Nauka o drvetu, 1 izdanje, Sarajevo.

MATIĆ, V. ET AL (1980): Tablice taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u SR Bosni i Hercegovini, Šumarski fakultet, Sarajevo.

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2008.

How to Cite

Jovanović, B., Musić, J., & Lojo, A. (2008). ENERGETSKI POTENCIJAL DRVNE BIOMASE U BOSNI I HERCEGOVINI. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 38(1), 91–98. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.176

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>